luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2175 ha
Intravilan: 298 ha
Extravilan: 1528 ha
Populatie: 3025
Gospodarii: 1600
Nr. locuinte: 1260
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Văleni, Şoliceşti, Barcanele, Păuşeşti, Otăsău, Cernelele, Şerbăneşti, Buzdugan
Asezarea geografica:
Comuna este aşezată în centrul judeţului Vâlcea, in regiunea subcarpatica a Olteniei, la 30 km distanţă de municipiul Râmnicu Vâlcea, 4 km distanţă de Govora si la 20 km de orasul Horezu, fiind strabatuta de raul Otasau, afluent al Bistriţei Oltene, care izvoraste din masivul Capatanii, muntele Buila, traversand localitatea de la Nord la Sud Comuna Pausesti se invecineaza la Nord cu localitatile Pietrari si Stoenesti, la Sud cu localitatea Francesti, la Est cu localitatea Baile Govora si la Vest cu  localitatea Tomsani.
Distanta fata de statiile CFR este de 15 km pana la localitatea Babeni si 20km pana la gara Govora, distanta ce poate fi parcursa usor cu orice mijloc de transport, in 15 – 20 de minute.
Comuna se întinde pe o lungime de 10 km şi o lăţime de 12 km. Este aşezată pe DJ 646 B care face legatura dintre DN 67 Ramnicu Valcea – Targu Jiu si DJ 646 A Babeni – Horezu. DJ 646 B impreuna cu drumul comunal DC 126 Pausesti – Baile Govora asigura traseul turistic statiunea Baile Govora – Manastirea Surupatele si manastirea Dintr-un Lemn.
Activitati specifice zonei:
Specificul economic al intregii zone este cel agrar. Activitatile de baza si permanente la majoritatea locuitorilor din toate satele, sunt cele agricole axate pe cresterea animalelor si cultura pomilor fructiferi, factorii naturali fiind pe deplin favorabili acestor ramuri ale agriculturii.
Culturile permanente si predominante sunt cele formate din livezi de pomi fructiferi, iar in cadrul acestora predominand suprafetele cu pruni, meri, nuci etc.
Activitati economice principale:
Valea Otasaului (deci si localitatea Pausesti) este o zona pur agrara, cu un caracter economic zoopomicol. Sub aspect industrial, pana in prezent nu se poate vorbi decat de unele preocupari si activitati cu caracter industrial in domeniul prelucrarii lemnului, brutariei, a prelucrarii si industrializarii legumelor si fructelor, a  comercializarii diferitelor produse agricole si industriale, a obtinerii rachiurilor prin distilare etc.
Cea mai mare unitate economica de pe raza localitatii Pausesti este cea de debitare si prelucrare a materialului lemnos la care lucreaza peste 150 muncitori atat din localitate cat si din alte localitati.
O alta unitate economica de productie si comert este cea de panificatie la care  lucreaza circa 6 angajati.

Pe teritoriul localitatii Pausesti se gaseste si o unitate de colectare si industrializare a fructelor in stare proaspata in satul Barcanele, unitate ce lucreaza temporar si cu personal redus dar care si-a desfasurat activitatea in fiecare an.
O unitate economica de o importanta deosebita din cadrul comunei Pausesti este  uzina de apa potabila din satul Barcanele, uzina ce alimenteaza in intregime atat orasul Baile Govora cat si locuitorii comunei Pausesti.
Obiective turistice:
Biserica de lemn cu gramul "Sf. Trei Ierarhi" Văleni, Biserica ortodoxă cu hramul "Sf. Apostoli Mihail şi Gavril", Biserica ortodoxă cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", Obiceiuri şi tradiii bine conservate, Acces traseu turisticŞ Staţiunea Băile Govora - Mânăstirea dintr-un lemn - Mânăstirea Surupate, Obţinerea de fructe pomicole şi produse alimentare
Facilitati oferite investitorilor:
Posibilitate înfiinţare balastieră pe râul Otăsău, televiziune prin cablu, Zonă de agrement (40 ha lângă staţiunea Băile Govora), Teren intravilan (1 ha lângă staţiunea Băile Govora) destinat amplasării unor construcţii de agrement, Forţă de muncă locală
Proiecte de investitii:
Extindere şi modernizare reţea de apă potabilă, Construire pod peste râul Otăsău în satul Buzdugan şi asfaltare drum de acces sat Şerbăneşti - Şc. generală I-VIII - Buzdugan, Pietruire drumuri săteşti